STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI CAZASU, JUDEŢ BRĂILA

 

 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI CAZASU din JUDEŢUL BRĂILA , in parteneriat cu CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, a implementat proiectul “STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI CAZASU, JUDEŢ BRĂILA”. Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 232.580,00 lei (fără TVA), din care: 225.579,34 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 7.000,66 lei – cofinanţarea eligibilă a Pimăriei comunei Cazasu, Judeţul Brăila.
 
Obiectivul general al proiectului a constat in dezvoltarea capacităţii administraţiei publice la nivelul comunei Cazasu de a realiza o mai bună planificare strategică pentru dezvoltarea locală durabilă, precum şi aceea de a dezvolta parteneriate în vederea implementării proiectelor de interes local.
 
Scopul proiectului l-a reprezentat elaborarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI CAZASU, în vederea generării de creştere economică şi socială, prin dezvoltare locală integrată, echilibrată şi durabilă.
 
Grupul ţintă al proiectului a fost format din 33 de persoane din administraţia publică a comunei Cazasu, judeţul Brăila, astfel: 4 funcţionari publici, angajaţi ai Primariei Cazasu; 4 persoane cu angajament contractual la Primaria Cazasu; 13 consilieri, membri ai Consiliului Local Cazasu; 11 asistenţi personali; 1 asistent social din cadrul primariei.
 
Principalele activităţi ale proiectului au fost : realizarea ”Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Cazasu, judeţ Brăila”, derularea achiziţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de furnizare echipamente computerizate şi licenţe, instruirea reprezentanţilor Administaţiei Publice Locale din comuna Cazasu, promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor, managementul general şi financiar al proiectului.
Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 19 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: comuna Cazasu, judeţ Brăila.
 
Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:
- 170 exemplare tiparite ale ”Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Cazasu, judeţ Brăila” (120 in limba romana si 50 in limba engleza)
-  1 analiza SWOT a comunei Cazasu\
- 1 portofoliu de proiecte de dezvoltare a comunei pentru perioada 2011-2015
- 1 calculator, 1 imprimanta, 1 videoproiector, 1 copiator, 2 licente de operare
- un număr de 33 de persoane instruite cu privire la priorităţile de dezvoltare a localităţilor rurale, dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse şi identificarea problemelor de mediu, măsuri de reducere a riscurilor de poluare a mediului
- 200 pliante, 100 afise    
- minim 1000 de persoane informate asupra Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Cazasu, judeţ Brăila.