Ateliere de revitalizare a patrimoniului imaterial brăilean - Jocul

Ateliere de revitalizare a patrimoniului imaterial brăilean - Jocul

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila organizează săptămânal Atelierede revitalizare a patrimoniului imaterial. Atelierele se adresează tuturor categoriilor de vârstă.

Scopul Atelierelor este conservarea, revitalizarea și promovarea tradiției jocului popular specific zonei etnografice Brăila, precum și a altor zone de interes etnografic din ţară, prin organizarea unor sesiuni de instruire sub îndrumarea unui/unor instructori sau specialiști ai genului.

Pentru anul 2024, cursurile Atelierelor de revitalizare a patrimoniului imaterial brăilean – Jocul  se vor finaliza prin organizarea în ultima lună a perioadei de instruire a unei sesiuni finale, care se va desfăşura cu participarea unor specialiști sau personalități marcante ale genului.