Sistem integrat de management al fluxurilor interne şi furnizarea de servicii partajate către cetăţeni

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Brăila, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizarea de servicii partajate către cetățeni”, cod SIPOCA 825/ cod MySMIS 135233, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Județean Brăila și a unor instituţii subordonate cu atribuţii în domeniile ce sunt gestionate partajat de această autoritate prin introducerea de măsuri de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin achiziţia și implementarea unei platforme integrate (portal de servicii electronice pentru cetăţeni, sistem informatic de management documente, arhivare electronică, retro-digitalizarea documentelor din arhivă).
  • dezvoltarea cunoștintelor și abilităţilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila și a unor instituţii subordonate, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competenţelor/cunoștinţelor dobândite pentru 60 de persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce privește utilizarea/administrarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

- o platformă integrată pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate partajat de Judeţul Brăila;

- o arhivă electronică de documente retro-digitalizate pentru Consiliul Judeţean Brăila, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Brăila și Centrul școlar de Educaţie Incluzivă Brăila care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate partajat;

- 60 de persoane instruite din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brăila, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Brăila și Centrului școlar de Educaţie Incluzivă Brăila, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 2.994.804,50 lei, din care:

        • valoarea eligibilă nerambursabilă este 2.934.908,41 lei (98%), din care:

      -valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este 2.545.583,83 lei (85%);

      -valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 389.324,58 lei (13%);

       • cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este: 59.896,09 lei (2%).

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 02.07.2020.