Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si Galati la servicii medicale de urgenta

Comunicat presa finalizare proiect

 

Comunicat de presă

                 Data 11 februarie 2019

Lansarea proiectului „ Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale de urgență ”

 

Parteneriatul dintre Ministerul Sănătății – lider de parteneriat, în calitate de Beneficiar al finanțării, și  Unitatea Administrativ Teritorială a județului Brăila, județul Galați, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați,  orasul Faurei, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf.Ioan” Galați,  Spitalul Județean de Urgență Brăila, Unitatea Administrativ Teritorială județul Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”Constanța, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”Focșani, Spitalul Municipal Adjud, implementează proiectul „  Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale de urgență”, cod MySMIS 125335  , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, , Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectiv Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate.

Contractul de finanțare nr. 3605/14.12.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

 Valoarea totală a proiectului este de  103.501.949,99 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 101.431.714,45   lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotari sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel national, regional si local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunatățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunatățind starea de sanitate publică la nivel național, regional și local.

Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv între data 01.01.2014 și data 30.11.2019, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: proiecte@ms.ro .