Anunt public privind acordul APM Brăila pentru modernizarea drumului judetean DJ 212B

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare asupra mediului, pentru proiectul “MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 212B, JUDEȚUL BRĂILA” propus a fi amplasat în jud. Brăila, DJ 212B, CF 73657: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B15, de luni până vineri, între orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.apm.ro – secțiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.