Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vrancea, Buzau, Braila si Galati

Proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vrancea, Buzau, Braila si Galati”, cod SMIS 125336, finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate

In data de 14.12.2018 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 3602 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Parteneriatul dintre MINISTERUL SANATATII,  UAT  JUDETUL BRAILA,  UAT JUDEȚUL GALAȚI, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” GALAȚI, SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN” GALAȚI , SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, UAT JUDEȚUL BUZĂU, SPITALUL ORASENESC FAUREI, SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU, SPITALUL MUNICIPAL RIMNICU SĂRAT,  SPITALUL „N.N. Săveanu” VIDRA, SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „Sf. PANTELIMON” FOCȘANI, SPITALUL ORĂȘENESC PANCIU, condus si reprezentat de lider de parteneriat MINISTERUL SANATATII, in calitate de Beneficiar al finantarii, pentru proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vrancea, Buzau, Braila si Galati”, cod SMIS 125336.

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila este partener la implementarea proiectului conform Acordului de parteneriat nr. SP/10425/07.09.2018, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 151/13.08.2018, modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 185/26.09.2018.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 31.140.773,24 lei din care 30.367.986,82 lei finantare nerambursabila alocata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (98% din valoarea totala eligibila). Valoarea totala a proiectului pentru partenerii din judetul Braila este de 2.046.904,62 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv intre data 01.01.2014 si data 30.11.2019, aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea contractului de finantare.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmareste modernizarea si tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizeaza in continuare aparatura uzata fizic si moral, prin achizitia de echipamente noi si eficiente, ce aduc atat o crestere calitativa a serviciilor oferite, cat si o crestere cantitativa a numarul de persoane beneficiari de servicii medicale, imbunatatind starea de sanitate publica la nivel national, regional si local.