Corala Camerata

Corala Camerata Corala Camerata a luat fiinţă la iniţiativa

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, în primăvara anului 1997, ca factor activ și eficient în promovarea mișcării corale brăilene. În prezent, activitatea de studiu și repetițiile se desfășoară anual, de două ori pe săptămână, în zilele de luni și joi, sub bagheta dirijorului Muzicii Militare a Garnizoanei Brăila, cu o îndelungată și prestigioasă activitate, ce a transformat de-a lungul timpului muzica corală în adevărate momente înălțătoare, prin aplicarea  aptitudinilor  de  interpretare  la  pian, prin experiența practică în interpretarea dirijoral-corală și prin disponibilitatea pentru receptarea specializată a creaţiei muzicale aparţinând fondului cultural naţional şi universal. Reunind 20 de membre de vârste şi categorii sociale diferite, această structură eterogenă se omogenizează printr-o trăsătură comună – pasiunea pentru muzica corală – element esențial care contribuie la crearea competențelor profesionale.