Modernizarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Brăila, corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologie

Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila

 

 
             ;             & nbsp;   CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA a implementat proiectul Modernizarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Corp D, cu cabinete în specialităţile obstetrică şi ginecologiefinanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie  3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Valoarea totală aprobata a proiectului este de 2.714.775,24  lei, din care 2.195.997,73 lei este valoarea finanţării nerambursabile. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 41 luni de la data semnarii contractului de finantare, având ca obiectiv general îmbunatăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală din judeţul Brăila şi din regiune prin reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila în specialităţile obstetrică şi ginecologie. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartiz area teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate, con t ribuind astfel la obiectivul specific al programului.
Au fost realizate următoarele: lucrări de reabilitare şi modernizare a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea ambulatoriul; reabilitarea utilităţilor generale (reţea apă, energie electrică, încălzire) şi specifice (reţele fluide tehnologice); servicii de achiziţionare aparatură, echipamente, instrumentar (ecograf, video-colposcop, cardiotocograf, histeroscop, amnioscop, analizor imunologie, analizor gaze sanguine şi electroliţi, analizor echilibru acido- basic,  analizor automat biochimie, etc.) precum şi mobilier medical de specialitate pentru cabinetele şi saloanele amenajate.
 
Date de contact: informaţii suplimentare despre proiect pot fi furnizate de dna Luminiţa Stoica  – Manager de proiect, tel./fax 0239-619047, programe@portal-braila.ro.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Adresa paginii web a programului: www.inforegio.ro