Formulare

I. CERTIFICATUL DE URBANISM

 • Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
 • Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

II.AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

 • Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire
 • Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
 • Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre autoritatea publica emitenta
 • Comunicare privind inceperea lucrarilor catre Inspectoratul Judetean in Constructii
 • I nstiintare privind terminarea lucrarilor autorizate catre Inspectoratul Teritorial in Constructii
 • Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre autoritatea publica emitenta
 • Decl aratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire

III. FISE TEHNICE

 • Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic pentru obtinerea acordului de mediu
 • Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic Aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord) pentru gaze naturale(utilitatea urbana)
 • Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic aviz pentru amplasament si /sau bransament(racord) pentru INSTALATII DE TELECOMUNICATII-SC ROMTELECOM SA
 • Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic pentru avizul privind protectia civila
 • Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic aviz pentru amplasament si/ sau bransament (racord) pentru ENERGIE ELECTRICA (utilitate urbana)
 • Fisa tehnica precizari si anexa pentru obtinerea AVIZULUI SANITAR
 • Fisa tehnica si precizari privind obtinerea Acordului Unic privind securitatea la incendiu