INFORMARE, EFICIENTA, INTEGRARE

INFORMARE, EFICIENTA, INTEGRARE

Bilant la final de proiect

Ce am realizat …
 
 

… La nivel partenerial

Cooperare si stabilirea parteneriatului intre administratia publica locala si societatea civila in implementarea proiectului;
•Consolidarea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Braila, Asociatia 'Prietenii Pamantului' Galati si Asociatia 'Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare europeana si Dezvoltare Durabila' Braila.

… La nivelul instumentelor

•Manual de eficienta energetica pentru Autoritatile Publice Locale
- Tiraj: 400 exemplare tiparite + versiunea electronica
•Indrumar de eficienta energetica pentru asociatiile de proprietari ai cladirilor
- Tiraj :400 exemplare exemplare tiparite + versiunea electronica
Suporturi de curs:
•122 suporturi de curs tiparite  pentru participantii la seminarii si workshop-uri
•44 suporturi de curs tiparit cate unul pentru fiecare Autoritate Publica Locala de la nivelul judetului Braila - 40 comune si 3 orase  si municipiul Braila
•6 suporturi de curs pentru a fi transmise in vederea diseminarii catre toate judetele din cadrul regiunii de dezvoltare sud est .
Seminarii
Workshop-uri
Jocuri web in limba romana :
http://www.managenergy.net /kidscorner/
Logo proiect
 
 

 
… Alte efecte
Proiectul genereaza o serie de consecinte pozitive secundare, ceva mai greu de cuantificat in aceasta etapa:
•* reducerea in viitor a consumurilor energetice ale organizatiilor, cu efecte pozitive notabile •scaderea costurilor energetice
•* economii financiare ce pot fi reorientate catre obiective de investitii pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare a comunitatilor locale •contributie la protectia mediului inconjurator (impact global pozitiv)
•* alinierea la conditiile impuse in cadrul procesului de pre-aderare a Romaniei la structurile Comunitatii Europene
* contributia la implementarea strategiei de dezvoltare regionala si alinierea la standardele europene in domeniu.