IDENTITATE ŞI TRADIŢIE DE-A LUNGUL DUNĂRII

 

 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A JUDEŢULUI BRĂILA a implementat proiectul cu titlul „IDENTITATE ŞI TRADIŢIE DE-A LUNGUL DUNĂRII”, finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescăreşti a judeţului Brăila, Măsura 2.1.1 - Revitalizarea şi valorificarea identităţii comunitare.

Valoarea totală a proiectului este de 551.552,00 lei, din care 444.800,00 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă.
Proiectul s-a derulat pe parcursul a 18 luni, având ca obiectiv general conservarea identităţii locale şi promovarea potenţialului turistic al zonei pescăreşti a judeţului Brăila, utilizând acţiuni şi tehnici specifice.
Proiectul vizează următoarele obiective specifice: conservarea identităţii locale si promovarea zonei pescăreşti a judeţului Brăila prin organizarea de expoziţii/târguri cu specific local si pescăresc; promovarea zonei pescăreşti a judeţului Brăila prin realizarea si difuzarea de materiale de informare, pe teme precum: turism, tradiţii, gastronomie etc.
Prin implementarea proiectului se urmăreşte creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonei, crearea premiselor pentru conservarea identităţii comunitare şi valorificarea resurselor naturale şi antropice, consolidarea sectorului pescăresc, dezvoltarea activităţilor economice alternative sectorului pescăresc, valorificarea potenţialului turistic al zonei.
Date de contact: informaţii suplimentare despre proiect pot fi furnizate de dna. Aura Lupu - Manager de proiect, tel.0239-619700, int.217, fax 0239-619047, e-mail: programe@portal-braila.ro.