Lucrari de reabilitare

au demarat lucrarile de construire

 

 

În data de aprilie 2010 au demarat lucrările de reabilitare ale spaţiului destinat  Ambulatoriului Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Corp D, cu cabinete în specialităţile obstetricăşi ginecologie. Lucrarile au fost finalizate in noiembrie 2011. Reabilitarea Ambulatoriului s-a realizat în cadrul proiectului  Modernizarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Corp D, cu cabinete în specialităţile obstetricăşi ginecologie”.
 
Contractulde lucrari a fost atribuit în urma procedurilor de achiziţie publică organizate în temeiul OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Obiectivul generalal proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală din judeţul Brăila şi din regiune prin reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Corp D, cu cabinete în specialităţile obstetricăşi ginecologie, vizând pe termen mediu şi lung: asigurarea continuităţii actului medical în domeniul obstetrică-ginecologie, în judeţul Brăila, prin creşterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulatoriu; îmbunătaţirea accesului populaţiei feminine din judeţul Brăila la serviciile medicale de obstetrică şi ginecologie prin creşterea capacităţii de preluare a cazurilor şi de acordare a asistenţei medicale în cadrul Ambulatoriului Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Corp D, cu cabinete în specialităţile obstetricăşi ginecologie; creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor medicale de specialitate acordate în ambulatoriu prin crearea unui spaţiu adecvat de desfăşurare a activităţii şi creşterea performanţei echipamentelor medicale de specialitate; conformarea cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la organizarea şi funcţionarea ambulatoriilor de specialitate; reducerea cheltuielilor pentru reparaţii şi dotare cu echipamente medicale ale ambulatoriului;Creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate.
Prin implementarea proiectului s-a urmărit ca principal rezultat realizarea unui spaţiu adecvat, dotat cu aparatură medicală performantă, în vederea desfăşurării activităţii medicale de specialitate în cadrul Ambulatoriului Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Corp D, cu cabinete în specialităţile obstetricăşi ginecologie
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Adresa paginii web a programului: www.inforegio.ro

 

 

.