Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 28 martie 2024

 CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA              

 

                                                   PROIECT AL ORDINII DE ZI  

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brăila din data de 28 martie 2024, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situată în Brăila, B-dul Independenței nr.1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului                  Clinic Județean de Urgență Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean pentru anul 2024” - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 4. Proiect de hotărâre pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ Teritoriale Însurăței și Tufești - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei nr.14 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 300/20.12.2023 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Consiliului Județean Brăila și ale instituțiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2024  - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării contribuției ce revine Județului Brăila prin Consiliul Județean Brăila in calitate de membru al Asociației de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii Lacul Sărat Brăila pentru anul 2024 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației de membru al Asociației Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila pentru anul 2024 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 8. Proiect de hotărâre privind :
  • aprobarea tarifului mediu modificat lei/km/loc, fără TVA, pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate, pe traseele : nr. 020 Brăila – Oprișenești – C.Gabrielescu și nr. 027 Brăila – Silistraru – Urleasca.
  • aprobarea tarifelor de călătorie modificate, recalculate în funcție de tariful mediu modificat lei/km/loc, fără TVA, pentru serviciul public de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate, pe traseele : nr. 020 Brăila – Oprișenești – C.Gabrielescu și nr. 027 Brăila – Silistraru – Urleasca.
  • aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brăila nr. 41/02.02.2023 și nr. 42/02.02.2023 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventarul domeniului public al județului Brăila, a clădirii ”Sediu Serviciu Lucrări Întreținere” situată în Orașul Ianca, Județul Brăila, Strada Școlii nr.2A - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila. 
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.198/26.09.2019 privind aprobarea contractului cadru de închiriere și a cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, etapa a XIII-a - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 2996 mp, situat în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr.52, Lot1/1, înscris în Cartea Funciară nr.100860 Brăila, din domeniul privat în domeniul public al județului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 12. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru radierea din cartea funciară 78053 Vădeni a dreptului de proprietate al județului Brăila, asupra suprafeței de 14193 mp și a dreptului de administrare a Consiliului Județean Brăila, urmare a finalizării înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării elementelor de identificare și a valorilor drumurilor județene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2023 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 14. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Brăila - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local al Județului Brăila și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii precum și a situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 - inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
 16. Raport privind Planul Strategic de Ordine Publică pentru anul 2024 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila
 17. Alte probleme