CONSULTARE PUBLICA

CONSULTARE PUBLICA

Va rugam sa completati CHESTIONARUL anexat si

sa-l transmiteti pe adresa de e-mail programe@portal-braila.ro sau pe fax la 0239-619047.

Pentru noi conteaza parerea dumneavoastra in legatura cu implementarea proiectului

RASPUNSURI LA CHESTIONARE PRIMITE PANA LA DATA DE 4.06.2010

 

1. Ati apelat recent la serviciile oferite de Ambulatoriul (Policlinica) din cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Braila?

 < /p>

2. Ce calificativ ati acorda serviciilor primite in cadrul Ambulatoriului?
 
< /div>
 
 
 
3. Cum priviti  investitia propusa prin acest proiect?
 

 

 

 

 

ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT IN CADRUL SPITALULUI PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA(SMIS 3509)

 

Scurta descriere a proiectului: 

Obiectivul general al Proiectului consta in imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala din judetul Braila si din regiune prin echiparea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila.
Indicatorii epidemiometrici ai tuberculozei în România înregistreaza cele mai ridicate valori din Europa. Tuberculoza are implicatii sociale si economice deosebite întrucât afecteaza în special populatia la vârsta maximei activitati profesionale. Conform statisticilor realizate la nivel national de specialisti ai Ministerului Sanatatii, bolile de plamani au cunoscut in ultimii ani o crestere alarmanta. Cea mai frecventa forma de boala este tuberculoza, anual aparand 110-120 de noi cazuri la 100.000 de locuitori (in judetul Braila – 115,3 cazuri la 100.000 locuitori) . Mai grav este ca in randul copiilor exista cca 35 de cazuri la 100.000 de locuitori (in judetul Braila – 34,4 cazuri la 100.000 loc.).
De asemenea, conform unei statistici a Institutului Oncologic Bucuresti, cancerul pulmonar ocupa locul I atat ca incidenta, cat si ca mortalitate. Peste 70% dintre pacientii cu aceasta boala sunt diagnosticati in stadii avansate, iar 90% dintre acestia nu supravietuiesc mai mult de un an de la diagnostic. Se estimeaza ca unul din trei decese prin cancer in randul barbatilor si unul din patru decese prin cancer in randul femeilor sunt cauzate de cancerul pulmonar. Anual, mai mult de 330.000 de romani sunt disgnosticati ca avand cancer pulmonar si mai mult de 300.000 decedeaza din cauza acestei boli .
În aceste conditii se impune a se acorda o atentie prioritara acestei probleme de sanatate deosebit de grave. Tinând seama de conditionarea plurifactoriala a raspândirii tuberculozei, de nivelul actual al resurselor umane si materiale disponibile pentru controlul acestei afectiuni, este necesara identificarea si mobilizarea tuturor resurselor necesare asigurarii unui randament optim al acelor masuri de control al tuberculozei pentru care s-a demonstrat un raport cost-beneficiu favorabil.
Strategia naţională de sănătate publică vizează dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate. Atat la nivel national cat si la nivel regional, infrastructura acestor servicii se situează mult sub standardele europene, iar lipsa fondurilor pentru investitii in reabilitare si modernizare a condus la un proces continuu de deteriorare.
O problema identificata la nivel national este aceea ca serviciile de sănătate in România sunt caracterizate prin lipsa de continuitate, care are drept consecinte principale duplicări ale actelor medicale, pierderea din evidenta a pacienţilor cu evidenţierea lor in special in cazuri avansate de boala si supraîncărcarea spitalelor . Toate aceste elemente de discontinuitate genereaza costuri crescute atât in cadrul sistemului cit si costuri suferite de pacient (materiale si mai ales morale).
Cresterea calitatii serviciilor medicale, ca unul din obiectivele strategice ale PLANULUI STRATEGIC AL MINISTERULUI SANATATII PUBLICE 2008 – 2010, vizeaza asigurarea continuitatii actului medical, prin creşterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulator. Este de aşteptat ca reabilitarea şi dotarea ambulatoriilor cu aparatură modernă de investigaţii, recuperare şi fizioterapie şi chiar de tratament, să mute centrul de greutate al tratamentului din spitale, unde costurile sunt mari, astfel încât majoritatea cazurilor să fie rezolvate în ambulatorii, iar internările să se facă numai pentru cazurile grave, chirurgicale şi pe cât posibil cât mai aproape de ziua intervenţiei, durata spitalizării reducându-se la jumătate. 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie „Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” sprijină implementarea strategiei naţionale care vizează eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor, precum şi prin reabilitarea şi prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii spitaliceşti. Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei prioritare 3, Domeniul major de intervenţie 3.1 - „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, respectiv:
           ;   Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale şi de specialitate).
Aplicatia propusa contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 3 –„ „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” ce vizeaza „îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea serviciilor sociale la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate a regiunilor”. Proiectul propus este o investitie pe termen lung in domeniul infrastructurii de sanatate, actionand in directia de actiune a Domeniului major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” privind „crearea unui sistem de sănătate mai orientat pe prevenirea bolilor care să fie capabil să ofere populaţiei serviciile necesare pentru menţinerea şi dobândirea unei mai bune stări de sănătate, care să fie capabil să reacţioneze prompt şi rapid la ameninţările şi provocările din domeniul sănătăţii şi să furnizeze decidenţilor informaţiile şi datele necesare pentru decizii strategice”
Obiectivul general al proiectului se subinscrie obiectivului specific al acestui domeniu major de intervenţie – „îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate”.
In concordanta cu activităţile eligibile orientative din cadrul Domeniului Major de Interventie 3.1 – POR 2007-2013, proiectul propune:
           ;   Achiziţionare de aparatura, echipamente, instrumentar si mobilier medical de specialitate.
Avand in vedere cele prezentate, proiectul vizeaza pe termen scurt si mediu urmatoarele obiective specifice:
-          &nbs p;   Asigurarea continuitatii actului medical in domeniul pneumoftiziologie, in judetul Braila, prin creşterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulatoriu ;
-          &nbs p;   Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Braila la serviciile medicale de pneumoftiziologie prin cresterea capacitatii de preluare a cazurilor si de acordare a asistentei medicale in cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila ;
-          &nbs p;   Cresterea calitatii si diversificarea serviciilor medicale de specialitate acordate in ambulatoriu prin cresterea performantei echipamentelor medicale de specialitate;
-          &nbs p;   Conformarea cu prevederile legislatiei in vigoare cu privire la organizarea si functionarea ambulatoriilor de specialitate ;
-          &nbs p;   Reducerea cheltuielilor pentru dotarea cu echipamente medicale ale ambulatoriului, precum si eliminarea cheltuielilor pentru inchirierea aparaturii medicale de specialitate;
-          &nbs p;   Reducerea emisiilor de Raze X si respectarea normativelor privind utilizarea aparatelor cu radiatii ionizante.