Disciplina in Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Arhitectul-şef al judeţului, împreună cu personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia - în conformitate cu atribuţiile conferite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, stabilite în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr.50/1991 - urmăreşte, în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, respectarea disciplinei în construcţii privind execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza unor autorizaţii de construire/desfiinţare, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, legată de procedura de autorizare.

În acest sens constată faptele de încălcare a prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aplică sancțiuni contravenționale, sau, în cazul infracțiunilor, se adresează instanțelor judecătorești și organelor de urmărire penală, după caz..