ANUNT LICITATIE CONCESIUNE TEREN 6 ha

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Directia Administrare Patrimoniu si

Informare Comunitara

Nr. 461/15.01.2010

 

ANUNT   DE   LICITATIE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  JUDET BRAILA, reprezentata prin Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr. 1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, organizeaza in conditiile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, si ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata si republicata, licitatie publica pentru concesionarea  suprafetei de 6 ha teren, aflat in domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in vederea construirii unei infrastructuri pentru sprijinirea mediului de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est, respectiv din judetul Braila, denumita “Parc Tehnologic”, prin crearea unui incubator de afaceri.

Perioada de concesionare : 35 ani.

Pot participa la licitatie persoane  juridice,  romane sau straine.

Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in documentatia de atribuire, care poate fi procurata de la sediul Consiliului Judetean Braila, Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

Pretul documentatiei de atribuire este de 300 lei, care se achita la casieria Consiliului Judetean Braila.

Taxa de participare la licitatie este  de 1000 lei si se poate achita la casieria Consiliului Judetean Braila sau in contul nr. RO20TREZ15121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

            Garantia de participare la licitatie este de 5% din redeventa anuala minima, adica 4500 euro   (echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua platii) si se va depune in contul Consiliului Judetean Braila  nr. RO37TREZ1515006XXX000215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

             Licitatia  si deschiderea plicurilor cu oferte se vor desfasura la sediul Consiliului Judetean Braila, sala 404, in data de 8 februarie 2010, orele 10,00.

              Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 5  februarie 2010, orele 15,00.

 Data limita pentru solicitarea clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire este  1 februarie 2010.

                    Plicul exterior al ofertei va purta  numele, adresa si nr. de telefon al ofertantului si mentiunea “OFERTA PENTRU LICITATIA DIN DATA DE ........................... PENTRU CONCESIONAREA PE O PERIOADA DE 35 ANI A SUPRAFETEI DE 6 HA TEREN, AMPLASAT IN PERIMETRUL COMUNEI  VADENI, JUDETUL BRAILA, PENTRU REALIZAREA UNUI PARC TEHNOLOGIC”.

                    Relatii suplimentare se pot obtine la telefon  0239-619600/int. 228, sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

             Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza pe cale judecatoreasca la instanta de contencios administrativ.

             Anuntul a fost transmis spre publicare in data de 18 ianuarie 2010 catre ziarul Obiectiv – Vocea Brailei si ziarul Adevarul.

 

               PRESEDINTE                                        VICEPRESEDINTE

  GHEORGHE BUNEA STANCU              GIANA MARIA PATRASCU                

 

                                                                            DIRECTOR  EXECUTIV

                                                                     MARIAN CORNELIU VRABIE

  do/do