Aeroportul International "Dunarea de Jos"

Aeroportul International "Dunarea de Jos"

AEROPORTUL  INTERNATIONAL  DUNAREA  DE  JOS
  
Denumirea investitiei: Aeroport International 'Dunarea de Jos' - Braila
Autoritatea contractanta: Consiliul Judetean Braila
Amplasament: Romania / Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Braila, Vadeni
 
Proiectul 'Aeroport International Dunarea de Jos', propune realizarea in zona comunei Vadeni, adiacent acesteia, pe o suprafata de 413,37 ha in prima etapa, a unui aeroport cargo si de pasageri, menit sa determine o stimulare a investitiilor atat romanesti cat si straine, la nivel regional. Zona adiacenta aeroportului, apartinand trupului D - pana la suprafata de 1275,67 ha, va fi viabilizata si amenajata, dominanta fiind pentru activitati comerciale conexe si complementare activitatii aeroportului.
 
Scopul proiectului consta in cresterea atractivitatii locale si regionale prin dezvoltarea accesibilitatii, prin crearea si extinderea infrastructurii aeroportuare, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi.
Se are in vedere crearea unui sistem de transport inovativ care sa respecte mediul inconjurator, capabil sa asigure legaturi rapide si eficiente pe pietele internationale, valorificand pozitia geo-strategica deosebita a regiunii, promovarea turismului local si regional si conectarea cu punctele de interes turistic national si international.
 
Astfel, se au in vedere construirea unui terminal de pasageri si al unui cargo, pavilion administrativ, cu spatiile anexe acestuia, post trafo, statie de epurare, rezervor de apa, training, parcare staff administrativ, intretinere vehicole, hangar cargo, hangar intretinere, statie pompieri, gospodarire combustibil precum si dezvoltarea in faza urmatoare a suprafetelor de teren adiacente.
 
Investitia propusa va fi situata in judetul Braila, Unitatea Administrativ Teritoriala Vadeni, in trupul D. Terenul pe care se va amplasa aceasta investitie este proprietatea Consiliului Judetean Braila si conform actelor de proprietate anexe are o suprafata totala de 1275, 67 ha.
 
Terenul avut in vedere pentru realizarea aeroportului este invecinat cu :
-         la nord, cu dig spre raul Siret;
-         la est cu teren arabil, extravilan Comuna Vadeni ;
-         la sud cu teren arabil, extravilan Comuna Vadeni ;
-         la vest cu teren arabil, extravilan Comuna Vadeni.
 
Aeroportul International 'Dunarea de Jos' este un spatiu delimitat teritorial, in suprafata de 4.133.715 mp, unde urmeaza a se dezvolta activitati investitionale de diverse tipuri. Investitia va fi formata din : terminalul pentru pasageri, terminal cargo, spatii de parcare, platforme amenajate, hangare, drumuri si alei de acces, infrastructura dotata cu toate utilitatile necesare desfasurarii unor activitati aeronautice.
 
Acest proiect care vizeaza infrastructura de transport are o valoare financiara mare (costul estimativ al investitiei este de 307 mil Euro), depasind cu mult valoarea maxima eligibila in cadrul Programului Operational Regional pentru astfel de proiecte - 25 mil. Euro.
In acest context, in care valoare investitiei pentru proiectul Aeroportul International 'Dunarea de Jos' nu poate fi suportata de bugetul judetului Braila, prevederile legale in vigoare, acorda posibilitatea autoritatilor publice ca, pentru realizarea unor obiective de interes public, sa concesioneze astfel de lucrari publice. In acest sens, este necesar si oportun a se realiza proiectul Aeroport International 'Dunarea de Jos' prin concesionarea lucrarilor de realizare a acestuia.
 
Pentru realizarea investitiei se concesioneaza o suprafata de 1275,67 ha, din domeniul public al judetului Braila, situat pe teritoriul administrativ Vadeni, la un pret de 0,5 euro/mp, ceea ce ar reprezenta o cheltuiala anuala de 7,3 mil Euro pentru investitor.
Avand in vedere oportunitatea investitiei si beneficiile sociale induse de implementarea proiectului, autoritatile locale vor acorda facilitati investitorului.
 
Avand in vedere ca : proiectul este oprtun si sustenabil ; Consiliul Judetean Braila nu detine sursa bugetara pentru finantarea acestei investitii ; proiectul nu este eligibil in cadrul Programului Operational Regional ; finantarea in cadrul Programului Operational Sectorial de Transport ar reduce sansele altor proiecte cu impact regional si national de a primi finantare ; se considera ca solutie optima pentru finantarea investitiei concesionarea acesteia ca lucrare publica, aplicandu-se sistemul BOT (Buitl - Operate - Transfer), transferand totodata catre concesionar cea mai mare parte din riscurile aferente realizarii si exploatarii lucrarilor.
Avand in vedere dimensiunea proiectului, pentru atribuirea contractului de concesionare a lucrarilor publice se va realiza o licitatie deschisa internationala.
 
Contractul de concesiune pentru lucrari publice Aeroportul International 'Dunarea de Jos' - Braila are ca obiect finantarea investitiei, proiectarea si executarea lucrarilor de construire si operarea aeroportului, precum si realizarea de activitati conexe si complementare.
 
Concesiune lucrari de proiectare, constructie, finantare operare aeroport pe un teren de 1275,67 ha Durata contractului de concesiune lucrari : max 49 de ani de la incheierea contractului
Valoarea estimata fara TVA:  258,125,546   Moneda:  EUR
 
Conditii de participare:
Ofertantul individual sau asociatii, prin cumul, trebuie sa aiba, in domeniu de activitate, proiectare, executie lucrari de constructie si operare aeroporturi. Ofertantul individual sau fiecare asociat trebuie sa aiba achitate obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributia pentru asigurarile sociale de stat.
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati trebuie sa fie cel putin de 200 mil € lichiditatea generala >/= 100% solvabilita patrimoniala >/= 30% resurse reale de cel putin 200 milioane € sau o linie de creditare de cel putin 200 milioane €.
Ofertantul individual sau asociatii prin cumul sa aiba un contract de concesiune lucrari similare de minimum 200 milioane € sau un contract de operare aeroportuara si un contract de construire aeroport de minimum 200 milioane € - in ultimii 5 ani incheiati -se prezinte documente din care sa reiasa ca numarul de pasageri prelucrati in ultimii 3 ani a fost de 1000000 dar nu mai putin de 330000 pe an.
 
Data si ora deschiderii ofertelor: 20 mai 2008, ora 15,00 Contravaloarea documentatiei este de 300,0 lei Plata documentatie se va face la casieria Consiliului Judetean Braila sau prin virament in contul RO20TREZ15121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Braila. Garantia de participare = 1.500.000 €. Plata garantiei se va face in conformitate cu documentatia.
 
Termenul limita pentru depunerea candidaturilor:  Data:  19.05.2008   Ora:  15:00
 
Informatii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon:  0239.619700  -  interior  249