Structura Directiei Arhitect Sef

1. Compartiment Amenajarea Teritoriului si Urbanism - 3 posturi

2. Compartiment Protectia Mediului Natural si Construit - 2 posturi

3. Compartiment Banca de Date Urbane, Gestionare Localitati, GIS - 3 posturi

4. Compartiment Avize, Acorduri, Autorizatii Construire/Desfiintare - 5 posturi

5. Compartiment Disciplina in Amenajarea Teritoriului si Urbanism - 2 posturi