Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                         

                                                                   PROIECT AL  ORDINII DE ZI 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 mai 2023, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.247/26 octombrie 2020 privind organizarea si stabilirea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind validarea domnului comisar sef de politie Condruz Valentin Dorin – adjunct al sefului Inspectoratului de Politie Judetean Braila, ce indeplineste atributiile functiei de Inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean Braila in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare  privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.258/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare pentru modificarea unor acte administrative in domeniul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.256/31 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Filarmonicii « Lyra-George Cavadia » Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind  avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegată Operatorului SC Compania de Utilități Publice ”Dunărea” Brăila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special Președintelui Consiliului Județean Brăila sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare  privind  avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii Licentelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale caror oferte au fost stabilite castigatoare in cadrul procedurii de atribuire cu CN1045225/22.07.2022 si stabilirea tarifelor de calatorie practicate de acestia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judetean de persoane prin curse regulate - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si

servitute de trecere aeriana asupra terenului extravilan, in suprafata totala de 126 mp, apartinand domeniului public al judetului Braila, inscris in cartea funciara nr. 70585 Vadeni, T53, P 1398(59 mp) si T 54, P 1435 (67mp), in favoarea S.C. LUCA SOLAR PROJECT S.R.L. Arges - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii constructiilor corp C4 si corp C5, situate in imobilul din Orasul Ianca, Judetul Braila, Str.Scolilor nr.3, inscrise in Cartea Funciara nr.79520 Ianca, din domeniul privat al Judetului Braila in domeniul public al Judetului Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

15.   Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii etapa a X-a - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

16.    Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si Sud – judetele Braila, Galati, Calarasi si Ialomita - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

17.     Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 si a Programului de investitii publice pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

18.     Raport de activitate al domnului consilier judetean Bucalau Alexandru pentru anul 2022

19.     Raport de activitate al domnului consilier judetean Varga Vasile Constantin pentru anul 2022

20.   Raport al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila, întocmit pe marginea modificărilor intervenite la nivelul legislației privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri

         21.Alte probleme