Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 31.08.2023

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                         

                                                   PROIECT AL  ORDINII  DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 august 2023, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.60/27.04.2023  privind aprobarea organigramei, a  statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene „Panait Istrati” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieți – Sihleanu - Scorțaru Nou – Gemenele - Movila Miresii -Țepeș Vodă - Urleasca și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului și a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 296/2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 202D- traseu: Scortaru Nou – DJ 202A și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului și a înregistrarilor sistematice în sistemul integrat de cadastru- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței  si completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al judetului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului și a înregistrarilor sistematice în sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.298/04.12.2020 privind înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 203A - traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani – Drogu – Zamfirești – Galbenu și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 300/04.12.2020 privind înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 203P- traseu: Cireșu –Vultureni și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 279/18.11.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean: DJ 211 traseu: limita județ Ialomița - Roșiori – Tătaru - Dudești – Dudescu – Zăvoaia - Bordei Verde (DJ211A) și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului și a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Brăila nr. 302/04.12.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă - Spiru Haret -  Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ Ialomița si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului și a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila cu imobilul format din teren in suprafata de 7.000,00 mp, situat in Orasul Insuratei, judetul Braila, inscris in Cartea Funciara nr.73078/Insuratei - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila cu imobilul format din teren in suprafata de 6.847,00 mp, situat in Comuna Silistea, judetul Braila, inscris in Cartea Funciara nr.81939/Silistea - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila cu imobilul format din teren in suprafata de 25.537,00 mp, situat in Comuna Vadeni, judetul Braila, inscris in Cartea Funciara nr.80108/Vadeni - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.6, la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii contribuției suplimentare ce revine Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de membru al Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila aferente anului 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei ”Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Proiect de hotarare privind  aprobarea finantarii programului sportiv “Suport LiL 4 Performance” al  Asociatiei Clubul Sportiv LiL Motion Dance School - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 18. Proiect de hotarare privind  aprobarea finantarii programului sportiv “Brăila își susține piloții de karting”  al  Asociatiei Clubul Sportiv FIRST KART – PRIMUL KART - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 19. Proiect de hotarare privind  aprobarea finantarii programului sportiv “Dacia Unirea Braila – Fotbal si comunitate (2)” 2023 al  Asociatiei Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.146/25.07.2023 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren multifunctional, corp anexa parter, amenajare parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 21. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Modernizare trotuare si accese auto, tronson III Maxineni, judetul Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Inchidere depozit de deseuri menajere oras Faurei, judetul Braila – etapa a II-a- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire loc de joaca, com. Tufesti, jud. Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Sistematizare extindere cimitir in localitatea Vadeni - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 25. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire teren exterior multisport si cladire anexa (grupuri sanitare), amenajare exterioara spatiu de recreere, cu desfiintare constructii existente C1, C2, C3 , C4 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 26. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire parc in sat Bertestii de Jos, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 27. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Renovare, recompartimentare spatiu interior si schimbare de destinatie din dispensar uman in spatiu birouri – C1, construire, imprejmuire, amenajare zona de asteptare, alei si parcare”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 28. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Proiectare si executie teren de sport cu gazon sintetic de fotbal 22m x 42m = 924m- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 29. Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 30. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 si a Programului de investitii publice pe anul 2023 si estimarile pe anii  2024 - 2026 - initiat  de  domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 31. Alte probleme