Sistem integrat de management al fluxurilor interne şi furnizarea de servicii partajate către cetăţeni

Rezultate

obtinute in urma implementarii proiectului Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni”cod SIPOCA/MySMIS 825/135233 in baza Contractului de finantare nr. 524/02.07.2020, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa

 

            In perioada 2 iulie 2020-2 decembrie 2023, Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul Brăila, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul “Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni” cod SIPOCA/MySMIS 825/135233.

            Proiectul a fost  finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

            Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Județean Brăila și a unor instituţii subordonate cu atribuţii în domeniile ce sunt gestionate partajat de această autoritate, prin introducerea de măsuri de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel naţional.

            Obiectivele specifice ale proiectului au fost urmatoarele:

- implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondența cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin achiziția și implementarea unei platforme integrate (portal de servicii electronice pentru cetățeni, sistem informatic de management documente, arhivare electronică, retro-digitalizarea documentelor din arhivă).

- dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila și a unor instituții subordonate, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. S-a avut în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 60 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea/administrarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

           

In urma implementarii proiectului, s-au obtinut următoarele rezultate:

1.Platforma integrata(portal de servicii electronice pentru cetateni,  sistem informatic de management documente, arhivare electronica) pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate partajat de Judetul Braila

https://servicii.cjbraila.ro/dm_cj/servicii.nsf

2.Plan pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile oferite în cadrul proiectului

3.Arhiva electronica de documente retro-digitalizate pentru Consiliul Judetean Braila, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si Centrul Scolar de Educatie Incluziva Braila care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate partajat 

4.Formarea si certificarea a 60 de persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului