Anul 2022

ANUNT DE PARTICIPARE LA SELECTIA PUBLICA DE PROIECTE IN CADRUL

„PROGRAMULUI PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILA A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT DE INTERES JUDEŢEAN

PENTRU ANUL 2022”

 

In conformitate cu Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul Judeţean Brăila finanţeaza din bugetul propriu, pe baza unui contract de finanţare nerambursabila, proiecte de interes judeţean promovate de persoane fizice autorizate si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii. Finanţarea nerambursabila se acorda in baza „Programului pentru finanţarea nerambursabila a activităţilor nonprofit de interes judeţean pentru anul 2022”, aprobat de Consiliul Judeţean Brăila cu acest scop.

Mărimea finanţării nerambursabile

Suma disponibilă pentru Program este de 250.000 lei, finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Brăila, din care pentru domeniul cultura 150.000 lei si pentru domeniul protectia mediului 100.000 lei.

Orice finantare nerambursabila acordata prin acest program trebuie să se încadreze în limita maximă de 50.000 lei/proiect.

Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu o cofinantare de cel puţin 10% din valoarea totala a proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Durata derularii proiectelor

Durata de desfăşurare a proiectelor trebuie sa se încadreze pana la data de 20 noiembrie 2022.

Depunerea proiectelor

Solicitanţii trebuie să înainteze formularul cererii de finanţare, bugetul proiectului si toate anexele solicitate conform modelelor recomandate. Cererile de finanţare si documentele suport trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judeţean Brăila, Piaţa Independentei, nr. 1, cod 810210, Municipiul Brăila, Registratura, parter.

Dosarul cererii de finanţare (formularul de cerere şi anexele)

trebuie să fie depus:

  •     în original si o copie, copia se obţine in urma multiplicării dosarului original;
  •     in dosare de plastic/carton cu şina sau bibliorafturi;
  •    cu toate filele dosarului numerotate manual, pe fata, centru, jos;
  •    pe ultima pagina a dosarului se specifica „Acest dosar cuprinde „n” file”, se semnează si se stampilează;
  •   opisat;
  •   semnat si stampilat in dreapta jos pe fiecare pagina. 

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect: pana cel târziu la data de 11 mai 2022, ora 15:00.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR POT FI DESCARCATE DE MAI JOS