Sedinta deschidere audit 26.08.2019

Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila

Luni, 26 august 2019, in sala 402-404 a Consiliului Judetean Braila, s-a desfasurat sedinta de deschidere a auditului de certificare ISO 9001:2015, in conformitate cu prevederile contractului de servicii incheiat cu S.C. SRAC CERT S.R.L., in cadrul proiectului ”Calitate şi  performanță în administrația  publică din Județul Brăila” cod SIPOCA 466/ MySMIS+ 119189. Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, beneficiar fiind Judetul Braila.

Au participat domnul vicepresedinte Ionel Epureanu, domnul secretar al judetului Dumitrel Priceputu si conducatorii compartimentelor din cadrul Consiliului Judetean Braila, echipa de audit, precum si manageri, directori si reprezentanti ai celor 7 institutii ce fac parte din grupul tinta al proiectului.

Cu acest prilej, echipa de auditori desemnati de S.C. SRAC CERT S.R.L. a prezentat participantilor la sedinta planul pentru efectuarea auditului de certificare ISO 9001:2015.