Microbuze școlare moderne pentru elevii din județul Brăila

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, a finalizat procedura de achizitie publica având ca obiect furnizare microbuze electrice, capacitate locuri pe scaune 16+1 (33 buc.) pentru proiectul „Microbuze electrice pentru un viitor sustenabil al învățământului din județul Brăila”.

Contractul are o valoare de 28.017.000 lei fără TVA, fiind semnat în data de 19.03.2024.

Dat fiind faptul că școlile din mediul rural sunt mai puțin accesibile și dispun de puține variante de transport, parcurgând distanțe lungi către școală, s-a urmărit îmbunătățirea condițiilor de transport prin furnizarea de microbuze scolare "verzi".

Finanțarea a fost asigurată prin Planul National de Redresare si Reziliență al României, linia de finanțare aferentă Investiției 10: Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi,

Scopul acestei investiții vizează tranziția spre „verde”, care reprezintă punctul central al agendei Uniunii Europene pentru următorul deceniu, iar sistemele de învățământ joacă un rol important în aceste demersuri.

Prin achiziționarea ansamblului de microbuze electrice având capacitate locuri pe scaune 16+1, Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, a stimulat totodată înnoirea parcului auto al unităților administrativ-teritoriale din județ, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic și sprijinirea implicită a atingerii indicatorilor asumați prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Microbuzele electrice care s-au achiziționat de UAT Județul Braila, prin Consiliul Județean Brăila, vor fi alocate UAT-urilor urbane și rurale pentru transportul elevilor (cu precădere pentru elevii din zonele izolate și marginalizate și/sau din zone defavorizate din perspectiva geografică sau socio-demografică), această achiziție contribuind la creșterea mobilității elevilor către unitățile de învățământ în siguranță și prin acest fapt se va contribui și la reducerea abandonului școlar.