Evaluarea anuala a managementului la Sc. Pop. de Arte VespasianBraila 2018