Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 24.11.2023

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                            PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

 

a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 24 noiembrie 2023, ora 09.00, on-line, Sala Ronda a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget  pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025 – 2027 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila