Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 28.11.2023

  CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                                                                           PROIECT AL ORDINII DE ZI  

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 noiembrie 2023, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Ceremonia depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila

 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.190/26.09.2023 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila

 3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.153/31 august 2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila

 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.52/31 martie 2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Brailei “Carol I” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii  ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 7. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstitutionalizare si de prevenire a institutionalizarii la nivelul judetului Braila

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si Asociatia Clubul Sportiv de Minifotbal Braila, in vederea organizarii competitiei “Cupa Sarbatorilor de iarna a Ministerului Afacerilor Interne la fotbal in sala”

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea ”Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) ” la nivelul judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii Licentelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale caror oferte au fost stabilite castigatoare in cadrul procedurii de atribuire cu CN1054556/26.04.2023 si stabilirea tarifelor de calatorie practicate de acestia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judetean de persoane prin curse regulate

 11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila

 12. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile pentru anul fiscal 2024 la nivelul judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 13. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 14. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1, la Hotărârea Consiliului Județean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, instituțiilor publice subordonate și a unor organe de specialitate ale administrației publice- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 200/30.10.2018 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 211B - traseu: Tătaru - Mihai Bravu și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului și a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 284  din 18 noiembrie 2020 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 212C - traseu: Stăncuța - Dunăre Bac și completarea datelor în inventarul domeniului public al județului Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 17. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Judetean Braila pentru realizarea lucrarilor: „ recompartimentare, modificari instalatii interioare (ls, le, lt, CS, Ventilatie), inlocuit tablou, tamplarie interioara si exterioara, termoizolatie si refacere fatada, extindere terasa restaurant parter, conformare la cerintele actuale ISU, pastrand functiunea actuala de Hotel”, in imobilul, situat in Municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52, proprietate privata a Judetului Braila, de catre SC Ballgrandfest SRL Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea radierii drepturilor de servitute instituite asupra imobilului situat in municipiul Braila, sos. Buzaului nr.2, Lot 1/2, cu numar cadastral 97778, inscris in cartea funciara nr.97778 Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si Centrul Scolar de Educatie Incluziva Braila, a unor active fixe, proprietate privata a judetului Braila, pe o perioada de 5 ani - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilelor situate in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.29, strada Albastra nr.5, Soseaua Buzaului nr.3A (amenajare parcare) si in localitatea Chiscani, Cartier Statiunea Lacu Sarat, din domeniul privat in domeniul public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 21. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 22. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa a XII-a - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila cu imobilul format din teren in suprafata de 260,00 mp, situat in extravilanul Orasului Insuratei, judetul Braila, adiacent drumului judetean DJ203R, inscris in Cartea Funciara nr.92794/Insuratei - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) – Revizia 2, pentru obiectivul de investitie: “ Reabilitare Drum Judetean DJ 203R, km 0+000 – km 35+530” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care apartin domeniului public si privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 26. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 si a Programului de investitii publice pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 27. Alte probleme