Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 11.12.2023

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                            PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 11 decembrie 2023, ora 10.00, on-line, Sala Ronda a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

  1. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati – administrativ teritoriale a fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand impozitul pe venit corespunzator cotei de 6% incasat suplimentar in anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

     

  2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 61/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila