Proiectul ordinii de zi a sedintei CJ BRAILA - 26.10.2023

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

          

                                                  PROIECT AL ORDINII  DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 octombrie 2023, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Cîrligea Florin Eugen și declararea “vacant” a locului deținut - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.190/26.09.2023 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al  Filarmonicii « Lyra-George Cavadia » Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Braila, organizat in cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila, organizat in cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenurilor situate in Municipiul Braila, in suprafata de 3.000,00 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 100305/Braila si in suprafata de 1.700,00 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 100307/Braila, din domeniul public al Municipiului Braila si administrarea Consiliului Local Municipal Braila in domeniul public al Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare P.T. actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie ,,Consolidarea si reabilitarea imobilului din soseaua Buzaului nr. 5A - Centrul Militar Judetean Braila - Corp B - Sediu Administrativ” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a Listei de repartitie, etapa a XII a - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea programului Promovarea tradițiilor specifice Sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou” și a fondurilor necesare desfășurării acestuia- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 113/30.10.2007 privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale suprafetelor de teren pentru imobilul situat in municipiul Braila, Soseaua Rm.Sarat nr.80 din domeniul public al judetului Braila si inscrierea in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila, ca urmare a masuratorilor cadastrale efectuate - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 199/30.10.2018 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 221B- traseu: Brăila - Vădeni și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului și a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 277/18.11.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 202G- traseu: DJ 202A - Salcia Tudor și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 278/18.11.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 221C - traseu: DN 23 - Siliștea - DJ 221 și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 280/18.11.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 211C - traseu: Tătaru (DJ 211) - Colțea - Chichinețu - Ciocile (DC 28) și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului și a înregistrărilor sistematice în sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 282/18.11.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 203 T - traseu: Jirlău - Vișani (DJ203A) și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 283/18.11.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 203N - traseu: (DN 2B) Surdila Greci - limita județ Buzău (km 3+473) - Limita jdeț Buzău (17+773) - Jugureanu - Ulmu (DJ 203) și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 299/04.12.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 203J - traseu: Jirlău - limită județ Buzău și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 301/04.12.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean județean DJ 203 S - traseu: Surdila Găiseanca (DN 2B) - Făurei și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumului  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 303/04.12.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului județean DJ 212B- traseu: DJ 212A - Frecăței și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înscrierii elementelor componente ale drumurilor - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Amenajare spatiu de joaca, localitatea Liscoteanca, str. Scolii nr.8 – Etapa I- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire sala de evenimente, imprejmiure teren si sistematizare verticala precum si desfiintare corpuri C1, C2, C3 in localitatea Cuza-Voda, comuna Stancuta - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Amenajare teren tenis, loc de joaca si imprejmuire teren, sat Martacesti, comuna Silistea, judetul Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Amenajare teren sport si grup sanitar in sat Zamfiresti, comuna Galbenu”, rest de executat - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 28. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 200.000 lei, reprezentand sprijin financiar pentru Parohia Mixta Romano - Elena "Buna Vestire" Braila, in vederea finantarii continuarii lucrarilor de conservare, restaurare a picturii murale, tehnica ulei si a lucrarilor de poleire cu foita de aur la biserica parohiala, in cadrul proiectului ”Lucrari de conservare-restaurare si punere in valoare a picturilor murale de la Biserica Greaca „Buna Vestire din Braila” pentru anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul III al anului 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 30. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 si a Programului de investitii publice pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 31. Proiect de hotarare privind redistribuirea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2023 si a sumelor estimate pe anii 2024- 2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 32. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 9 luni ale anului 2023
 33. Alte probleme