Lucrari de reabilitare

 

 
 
ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR privind
Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila  
În data de 21.06.2010 au demarat lucrările de reabilitare ale spaţiului destinat  Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila. Reabilitarea Ambulatoriului se realizează în cadrul proiectului „Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila” implementat de către Consiliul Judeţean Brăila finanţat prin PROGRAMUL OPERA|IONAL REGIONAL 2007-2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie  3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Lucrările se vor desfăşura în baza contractului atribuit în urma procedurilor de achiziţie publică organizate în temeiul OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului iar Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013  este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. 
Obiectivul generalal proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală din judeţul Brăila şi din regiune prin reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila. 
Proiectul va contribui la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate, contibuind astfel la obiectivul specific al programului. Prin implementarea proiectului se urmăreşte ca principal rezultat realizarea unui spaţiu adecvat, dotat cu aparatură medicală performantă, în vederea desfăşurării activităţii medicale de specialitate în cadrul Ambulatoriului de Specialitate Integrat în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila.  
Valoarea totală a proiectului este de 42.673.559,80 lei, din care 34.794.961,97 lei este valoarea finanţării nerambursabile. 
Date de contact: informaţii suplimentare despre proiect pot fi furnizate de dl. Gabriel Ioan – Manager de proiect, tel 0239/619700, int. 219, fax 0239-619047, programe@portal-braila.ro.
 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.
Adresa paginii web a programului: www.inforegio.ro
 
 
FINALIZARE LUCRARI DE REABILITARE : Noiembrie 2011