Despre institutie

Consiliul Județean Brăila

Piata Independentei nr. 1, Braila
Tel.: 0239.619.600, 0239.619.700 (centrala),  0239.619.945 (cabinet presedinte)
Fax: 0239.611.765 (cabinet presedinte)
E-mail: consiliu@cjbraila.ro

Hotarare nr. 74 din 14 martie 2022 privind aprobarea spatiilor temporare de cazare pentru cetateni straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina

Lista avocaților din Baroul Brăila pro bono pentru refugiații din Ucraina 

Atentie la testele rapide antigen!

Hotararea Guvernului nr. 70/2022 - art. 6, alin. 2 :
Contul pentru plata cotelor prevazute la art. 2 alin. 1 lit.a) si b) si dupa caz alin. 2 lit. a) si b)
- Beneficiar: U.A.T. JUD. BRAILA
- Cod fiscal: 4205491
- Cont Virament: RO47TREZ15121A300530XXXX

CONECTCatalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență : http://conect.gov.ro/w/inscrie-te/

Campania de constientizare in cadrul proiectului ETICA - Eficienta, Transparenta si Interes pentru Conduita din Administratie - cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741

Pagina web a proiectului este: www.respectreciproc.ro 

Lansarea proiectului: ”TURISM ȘI EDUCAȚIE – O NOUĂ CALE DE CUNOAȘTERE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA” 

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACTIEI CETATEANULUI

LANSAREA NOULUI APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE

PENTRU PROGRAMUL LIFE AL UNIUNII EUROPENE

“Chestionar privind analiza diagnostic asupra situatiei actuale din judetul Braila”,

proiect "Strategia de dezvoltare a Judetului Braila 2021-2027" SMIS 125782

 

MASURI PREVENTIE CORONAVIRUS

SOLUȚIE ELECTRONICĂ PENTRU DEPUNEREA SOLICITĂRILOR ONLINE

HCJ NR.48/31.03.2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE PREDARE/PRIMIRE A DOCUMENTATIILOR ANEXATE LA CERERILE DEPUSE LA REGISTRATURA GENERALA A CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE, AVIZELOR STRUCTURII DE SPECIALITATE SI AVIZELOR COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

RECENSAMANTUL GENERAL AGRICOL 10 MAI - 31 IULIE 2021

LANSARE "STUDIU DE FUNDAMENTARE - PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CONSTRUIT SI INTRODUCEREA IN CIRCUITUL TURISTIC - TRASEUL CONACELOR BRAILENE"

 

Ghidul Primăriilor din Județul Brăila

ghiseul_online_Promo

 

  
  
 

 

Harta digitala a judetului Braila