Legislatie cadru de implementare

 

Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanism in care se stipuleaza la articolul 15 punctul b urmatoarele: constituirea, intretinerea, extinderea si dezvoltarea bazei de date urbane si teritoriale standardizate si compatibile;

 OUG 100/2016 privind modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul precum si a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

  • Art. 2, lit. i;
  • Anexa 2, Art. X, lit. a, lit. b, paragraf 1.;

Directiva  INSPIRE transpusa prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010;

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronica;

Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania precum si prevederile cuprinse in cadrul Agendei Digitale Europa 2020.