Documente necesare pentru depunerea proiectului

Dosarul cererii de finanţare (formularul de cerere şi anexele) trebuie depus in urmatoarele conditii :
  •    un exemplar original si o copie, copia se obţine in urma multiplicării dosarului original,
  •    toate documentele aferente vor fi indosariate in dosare de plastic/carton cu şina sau bibliorafturi,
  •   toate filele dosarului vor fi numerotate manual, pe fata, centru, jos,
  •   pe ultima pagina a dosarului se specifica „Acest dosar cuprinde „n” file”, se semnează si se stampilează,
  •   dosarul va include opisul documentelor,
  •   toate filele vor fi semnate si stampilate in partea dreapta jos.