Pod peste Dunăre

Pod peste Dunăre

Consiliul Judetean Braila intentioneaza realizarea proiectului
"Pod peste Dunare”
 
Locatia propusa este : comuna Vadeni (malul stang, jud Braila) - comuna Smardan (malul drept, judetul Tulcea).
Avand in vedere realizarea acestei investitii, Consiliul Judetean Braila intentioneaza sa organizeze procedura de achizitie publica pentru realizarea Proiectului Tehnic.
Mentionam ca pentru realizarea unei traversari permanente peste fluviul Dunarea au fost elaborate mai multe studii de amplasament si de solutie, astfel:
a.       Studiul privind asigurarea unei legaturi rutiere si feroviare intre municipiul Braila si Insula Mare a Brailei din 1986 in care s-au analizat cinci amplasamente;
b.      Studiul de prefezabilitate Pod peste Dunare la Braila din 1996, care a avut la baza studiul elaborat in anul 1986 si care a analizat trei amplasamente;
c.         Studiul de prefezabilitate Pod peste Dunare la Braila din 1997, o actualizare a studiului elaborat in anul 1996, ca urmare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Braila;
d.      Studiul Constructia unui Pod peste Dunare in zona Braila, elaborat in anul 2001 de JETRO (Japan External Trade Organization), in colaborare cu S.C. IPTANA S.A. Bucuresti, in vederea obtinerii unui imprumut de la statul Japonez.
e.   Studiul de fezabilitate Constructia unui Pod Suspendat peste Dunare in zona  Braila elaborat in anul 2003 de S.C. IPTANA S.A.alcatuit dupa normele romanesti, pentru care s-au obtinut urmatoarele acorduri si avize:
 Dintre variantele mentionate s-a selectat cea propusa de SC IPTANA SA.
 Pentru acest proiect s-au obtinut urmatoarele avize si acorduri:
-   Certificate de Urbanism ale Consiliilor Judetene Braila si Tulcea;
-   Avizele primariilor Braila, Macin, Vadeni, Smardan si Jijila;
-   Avizul Ministerului Apararii Nationale – Statul Major General;
-   Avizul Ministerului de Interne – Directia de Logistica;
-   Avizul Serviciului Roman de Informatii;
-   Avizele detinatorilor de utilitati ale S.C. Electrica S.A. , Societatea Nationala a Petrolului- Petrom S.A, S.C. Petrotrans S.A, Romtelecom, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice- Transelectrica, Regia Autonoma Apa Braila;
-   Acordul Directiei Generale a Transporturilor Maritime, pe Dunare si Cai Navigabile din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
-   Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Administratiei Nationale a Drumurilor;
-   Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
-   Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte; 
Documentatia necesara pentru oferta de servicii de proiectare precum si data organizarii licitatiei vor fi anuntate in timp util.