Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027

 

 

UAT Judetul Braila demareaza implementarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027”, cod SIPOCA 520/cod SMIS 125782 finanţat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Partile semnatare ale contractului de finantare sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă si Judetul Braila, persoana juridica de drept public.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 1.331.830,91 lei, din care 1.305.194,29 lei (98,00%) finanţare nerambursabila alocata de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

Scopul principal al proiectului propus este realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027.

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii administratiei publice locale din judetul Braila in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare a judetului Braila, in concordanta cu liniile strategice europene, nationale si regionale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027;

- Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei in sprijinul cetatenilor prin retro-digitalizarea arhivei Consiliului Judetean Braila;

- Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor personalului din administratia publica locala a judetului Braila prin formarea specifica in domeniul planificarii strategice, in vederea obtinerii de beneficii durabile.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni de la semnarea contractului de finantare, începând cu data de 11 decembrie 2018.

 

Rezultate asteptate :

 

1. Rezultat program R1: Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung atins prin Rezultatul de proiect 1- Strategia de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027 - 200 buc. varianta in limba romana si 100 buc. in limba engleza

2. Rezultat program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraþiei pentru cetaþeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaþeni implementate atins prin Rezultat proiect 2- Arhiva Consiliului Judetean Braila digitizata – 10 m liniari de arhiva

3. Rezultat program R5: Cunostinþe si abilitaþi ale personalului din autoritaþile si instituþiile publice locale îmbunataþite, în vederea sprijinirii masurilor/acþiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat proiect 3- Formare cu certificarea competentelor in domeniul planificarii strategice - 60 de persoane