LISTA AUTORIZATIILOR SI CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN

 

 

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

 - Cerere tip si anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire;
 - Certificatul de urbanism (copie);
 - Dovada titlului asupra imobilului - copie legalizata;
 - Proiect pentru autorizarea lucrarilor de  construire / desfiintare; (inclusiv referatele de verificare si dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampitate in original - 2 exemplare)
 - Avizele si acordurile legale necesare stabilite prin certificatul de urbanism;
 - Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire /desfiintare (copie), inclusiv documentele de plata a taxelor pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic (copie);
 - Acordul scris in forma autentica a coproprietarilor din imobil, (daca este cazul);

ACTE NECESARE OBŢINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM

 - Cerere tip;
 - Plan cadastral sau topografic vizat de o.c.p.i. cu indicarea imobilului - teren si / sau constructie -  2 exemplare;
 - Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie).