Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

   

      CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                             PROIECT AL  ORDINII DE ZI

         a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 IUNIE 2020,  ora 11:00

 1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Avram Ionel  și declararea “vacant” a locului deținut- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamna Gheorghe Lucia-Nicoleta- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind modifcarea statului de functii al Muzeului Brailei “Carol I” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare al Filarmonicii “Lyra-George Cavadia” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind adoptarea Monografiei economico-militara a judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.12 din 29 ianuarie 2020  privind aprobarea “ Programului cadru al manifestarilor cultural – artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2020” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al inastitutiilor si serviciilor publice subordonate- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Baraganul - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare verticala incinte Piata Agroalimentara, blocuri de locuinte si parcari, Etapa I, Oras Faurei, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Stancuta - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire Sala de festivitati, sat Mihail Kogalniceanu, CV 11, P 113, Comuna Sutesti, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire Piata Agro-Alimentara Comuna Bertestii de Jos, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Proiectare si executie Sistem Supraveghere Video in comuna Unirea” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire cladire multifunctionala pentru servicii sociale” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si amenajare Camin Cultural, comuna Cazasu” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Extindere retea de canalizare pe strada Ion Minulescu in comuna Chiscani, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Zavoaia - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitare Camin Cultural, sat Bandoiu,comuna Marasu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Raport de activitate al domnului consilier judetean Sirbu Marian pentru perioada iunie 2018-iunie 2019
 2. Raport de activitate al domnului consilier judetean Enuta Ionel pentru perioada iulie 2018-iunie 2019
 3. Raport de activitate al domnului consilier judetean Lungu Danut pentru perioada iunie 2018 – iunie 2019
 4. Raport de activitate al domnului consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru pentru perioada iulie 2018-iunie 2019
 5. Raport de activitate al domnului consilier judetean Da Ros Mario Spiridon pentru perioada iulie 2018-iunie 2019
 6. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vacu Adrian Catalin pentru perioada iulie 2018-iunie 2019
 7. Alte probleme