Lacul Zaton

Lacul Zaton

Prin Hotararea de Guvern nr. 2158/9.12.2004, s-a aprobat transmiterea Lacului Zaton in suprafata de 450 ha din domeniul public al statului si din administrea Administratiei Nationale "Apele Romane' , in domeniul public al judetului Braila.
Prin "Lacul Zaton" se va intelege:
  • teren agricol invecinat lacului, in suprafata de 232,53 ha
  • luciu de apa (Lac Zaton), in suprafata de 96,52 ha
  • teren neagricol (mlastini, jepsi), invecinat lacului, in suprafata de 120,95 ha
 Utilizarea eficienta a resurselor Lacului Zaton, situat in Insula Mare a Brailei, pe teritoriul comunei Frecatei, va avea ca efecte: cresterea potentialului zonei prin conservarea si pastrarea patrimoniului natural; dezvoltarea de activitati coplementare de genul - piscicultura in regim natural, pregatirea si perfectionarea sportivilor la nivel national, competitii nautice, pescuit sportiv,  vanatoare; ocuparea, perfectionarea  si diversificarea fortei de munca pe domenii specifice (crearea de noi locuri de munca, stabilizarea fortei de munca existente in zona).
Investitiile necesare pentru introducerea in circuitul economic si turistic al lacului Zaton presupun:
  • popularea lacului cu puiet de peste din speciile crap, sanger, novac si caras pretabile la piscicultura in sistem natural (fara furajare) ;
  • construirea unei cherhanale si a unei structuri de primire turistica, cazare si masa;
  • procurarea unor barci din fibra de sticla, pentru pescuit, agrement nautic si vanatoare