Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                           

                                                                           PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 februarie 2023, ora 10.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotarârii Consiliului Judetean Braila nr. 256 / 31 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila  pe anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ Teritoriale: Roșiori, Gemenele, Jirlău, Măxineni și Însurăței - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si Federatia Romana de Handbal in vederea organizarii competitiei „Trofeul Carpati Niro” pentru lotul national de junioare - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii Actului aditional nr. 6  la Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand ca obiect mentionarea tarifului pentru activitatea de sortare si tratare mecano-biologica - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 5 la Contractul nr.294/14.12.2021 “Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect mentionarea tarifului de depozitare - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2023, a judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ DUNAREA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp din imobilul Sala Polivalenta “Danubius”, proprietate publica a judetului Braila, situat in municipiul Braila, str. Pietatii nr.1C, pe o perioada de 5 ani - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii dreptului de administrare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila asupra bunurilor care  au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.36 din  30 martie 2010  și preluarea acestora în administrarea Consiliului Județean Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de actualizare a valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Braila si de trecere a acestuia in domeniul public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de principiu pentru incadrarea Tronsonului 15.2, apartinand DJ  212, cuprins intre Km 25+144 - Km 30+536, inscris in Cartea Funciara nr. 77082 Tufesti, din categoria functionala a drumurilor de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local si trecerea acestuia din  domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila in domeniul public al comunei Tufesti - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Palatul Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 18. Raport de activitate al Comisiei pentru Protectia Copilului Braila pentru anul 2022
 19. Raport de activitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila pentru anul 2022
 20. Raport anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila  pentru anul 2022
 21. Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila pentru anul 2023

Alte probleme