Legislatie in domeniul urbanismului

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările ulterioare;

-Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Cai de comunicaţie;

-Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a Ii-a - Apa;

-Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a Hl-a - Zone protejate;

-Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a -Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;

-Codul civil;

-Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata;

-Hotărârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

-Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne si al directorului Serviciului Roman de Informaţii nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995 (NOTA: are aplicabilitate si in domeniul construcţiilor);