Legislatie in domeniul administratiei publice

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea serviciilor publice de gospodarire comunala nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 219/1998 privind regimul concesionarilor
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;