Direcţia Judeteană de Evidenta a Persoanelor Brăila

DIRECTIA JUDETEANĂ DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR BRAILA

Adresa : Strada Alexandru Ioan Cuza nr.134, cod postal 810003
Telefon/Fax: 0239.611.645 ; 0239.626.269
Web:    www.evpopbr.ro
 
 
Program de lucru :  Luni – Joi:  08:00-16:30
                                ​Vineri:        08:00-14:00
Conducere: Director executiv DAMIAN LIVIA
 
Atributiile institutiei:
  • coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de pe raza judetului Braila;
  • actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul Judetean de Evidenta a Persoanelor;
  • fumizeaza, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului National de Evidenta a Persoanelor;
  • controleaza modul de gestionare si de intocmire a registrelor de stare civila;
  • asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate si a cartilor de alegator;
  • controleaza modul de intocmire a listelor electorale permanente;
  • monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;
  • gestioneaza resursele materiale si de dotare necesare activitatii proprii;
  • tine evidenta registrelor de stare civila, exemplarul 2, si efectueaza mentiuni pe acestea, conform comunicarilor primite;
  • indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.