Descriere generală

A.T.O.P
AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA BRAILA

Autoritatea teritoriala de ordine publica este organism cu rol consultativ, fara personalitate juridica, care se constituie si functioneaza pe langa Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv pe langa fiecare consiliu judetean, si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane si ale prezentului regulament, in scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului politienesc din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza.
Autoritatea teritoriala de ordine publica asigura, prin activitatea sa, reprezentarea si promovarea intereselor comunitatii in scopul asigurarii unui climat de siguranta si securitate publica.
 
In vederea realizarii atributiilor prevazute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritoriala de ordine publica isi desfasoara activitatea in plen si in comisii de lucru.
Plenul se intruneste trimestrial in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in sedinta extraordinara, la convocarea scrisa a presedintelui sau la solicitarea a cel putin 4 membri, adresata presedintelui.
 
 
Presedintele reprezinta autoritatea teritoriala de ordine publica, avand in principal urmatoarele atributii:
a) convoaca si conduce sedintele plenului;
b) coordoneaza activitatea comisiilor de lucru si a secretariatului executiv;
c) prezinta trimestrial informari asupra eficientei serviciului politienesc in sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv ale consiliului judetean;
d) coordoneaza elaborarea raportului anual asupra activitatii politiei.
Comisiile de lucru sunt:
a) Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii;
b) Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali;
c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si drepturile omului.
 
 
Comisiile se intrunesc lunar.
Informarile periodice, planurile de masuri, programele, strategiile de actiune si orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajeaza autoritatea teritoriala de ordine publica in relatiile cu tertii, se supun spre adoptare sau, dupa caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunta in acest sens.
Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii este compusa din 5 membri, dupa cum urmeaza: 2 consilieri, inclusiv presedintele autoritatii, un reprezentant al comunitatii, seful Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, respectiv al inspectoratului de politie judetean, si seful Corpului gardienilor publici al municipiului Bucuresti, respectiv al judetului.
 
 
Comisia I are urmatoarele atributii:
a) organizeaza consultari cu membrii comunitatii locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile sigurantei persoanei si ordinii publice si, pe aceasta baza, intocmeste un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unitatile de politie;
b) monitorizeaza activitatile politiei si sesizeaza eventualele deficiente in activitatea acesteia, in vederea luarii operative a masurilor de inlaturare a acestora;
c) face propuneri pentru solutionarea de catre organele de politie a sesizarilor care ii sunt adresate, referitoare la incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
d) la propunerea unitatilor de politie sau din proprie initiativa analizeaza activitatea institutiilor investite cu atributii de sprijin al persoanelor aflate in situatii de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberati din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistenta etc.), recomandand acestora luarea unor masuri pentru cresterea eficientei activitatii desfasurate;
e) intreprinde masuri pentru cointeresarea organizatiilor neguvernamentale in exercitarea actului de prevenire a criminalitatii;
f) identifica logistica necesara pentru eficientizarea exercitarii serviciului politienesc.
Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali este compusa din 4 membri, dupa cum urmeaza: 2 consilieri, un reprezentant al comunitatii si subprefectul.
 
 
Comisia II are urmatoarele atributii:
a) participa la elaborarea planului de activitati prevazut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 si la fixarea indicatorilor de performanta minimali pentru serviciul politienesc;
b) urmareste indeplinirea indicatorilor de performanta, prezentand periodic informari in acest sens in plenul autoritatii teritoriale de ordine publica;
c) recomanda initierea unor acte normative in domeniul asigurarii climatului de siguranta publica;
d) atat la solicitare, cat si din proprie initiativa se deplaseaza la sediile unitatilor de politie si in raport de constatari formuleaza cereri sau recomandari ordonatorilor de credite pentru finantare;
e) elaboreaza studii de specialitate, lucrari si documentatii in domeniul ordinii publice;
f) elaboreaza raportul anual asupra eficientei politiei, care va fi prezentat in sedinta consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si care se da publicitatii.
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si drepturile omului este compusa din 4 membri, dupa cum urmeaza: 2 consilieri, un reprezentant al comunitatii si reprezentantul Corpului National al Politistilor.

Comisia III are urmatoarele atributii:
a) primeste sesizari referitoare la incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si face propuneri pentru solutionarea lor legala de catre unitatile de politie, organizand in acest scop audiente;
b) monitorizeaza, din punct de vedere al ordinii publice, activitatile cotidiene si face recomandari scrise celor predispusi sa incalce legea, pentru a- si revizui atitudinea (administratori de piete, organizatori de manifestari cultural- artistice si sportive, administratori ai localurilor de alimentatie publica, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);
c) ia masuri de antrenare a populatiei in activitati de asigurare a ordinii publice si a sigurantei bunurilor persoanei;
d) recomanda tuturor structurilor cu atributii educative luarea masurilor necesare fata de persoanele predispuse la incalcarea legii.
Activitatea autoritatii teritoriale de ordine publica se desfasoara in spatii puse la dispozitie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene, dupa caz.
In vederea executarii atributiilor sale cu caracter permanent autoritatea teritoriala de ordine publica isi constituie un secretariat executiv format din minimum doua persoane, incadrate pe functii stabilite prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului judetean, prin suplimentarea corespunzatoare a posturilor Biroului de relatii cu publicul din organigrama proprie acestora.
Secretariatul executiv asigura primirea si trimiterea corespondentei, a petitiilor si sesizarilor cetatenilor, precum si relatia cu presa.
Hotararile autoritatii teritoriale de ordine publica sunt adoptate cu majoritate simpla, in cvorum de cel putin 9 membri.
Autoritatea teritoriala de ordine publica nu are competente in problemele operative ale politiei.
Pentru activitatea desfasurata in plen si in comisii membrii autoritatii teritoriale de ordine publica au dreptul la o indemnizatie de sedinta stabilita de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de consiliile judetene.