Aviz de mediu

 

Consiliul Judetean Braila -UAT Movila Miresii, cu sediul in jud.Braila, com.Movila Miresii, anunta publicul interesat asupra Deciziei APM Braila de emitere a Avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu "INCLUDEREA IN CIRCUITUL TURISTIC SI BALNEAR A LACULUI SARAT MOVILA MIRESII".

Informatiile cu privire la Planul sus mentionat pot fi consultate la sediul titularului si APM Braila de luni pana vineri, intre orele 9:00-13:00.

Observatiile publicului se primesc inscris la sediul APM Braila, Ddul. Independentei bl.B5, pana la data de 07.04.2011.

 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “INCLUDEREA IN CIRCUITUL TURISTIC SI BALNEAR A LACULUI SARAT MOVILA MIRESII“ amplasat in jud. Braila, com. Movila Miresii.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Braila,
bd. Independentei bl.B5, in zilele lucratoare, intre orele 10-14, cat si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro.
Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Braila,
bd Independentei bl.B5, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17 iunie 2011.