Date de contact

       Consiliul Județean Brăila asigură cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost, prestate prin încheierea unui contract cu ASOCIAȚIA PHOENIX DOGS, cu sediul în Municipiul Brăila, str. Polonă nr. 6-8, jud. Brăila, cu adăpostul din sat Lacu Sărat, com. Chiscani, jud. Brăila, tel. 0769 675.451.

       Gestionarea modalității de îndeplinire a obligației menționate se va realiza prin grija persoanei responsabile desemnate, Dumitru Dragoș Alexandru, consilier superior in cadrul Compartimentului Coordonarea Activității Consiliilor Locale, Direcția Administrație Publică, Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, tel. 0239 619.700, int. 222.