Date de contact

       Pentru animale aflate într-o situație de pericol, respectiv: animale care au fost rănite sau schingiuite, animale care au fost implicate în lupte între animale sau cu animale, animale domestice sau animale sălbatice captive asupra cărora a fost practicat tirul, animale folosite pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale, animale domestice expuse forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute, animale din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflate, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică, apelați 112, Biroul pentru Protecția Animalelor, structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, cu competență teritorială generală în domeniul coordonării activităților privind prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională penală care au ca obiect animalele aflate într-o situație de pericol, conform O.U.G. 175/2020.

       În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Biroul pentru Protecția Animalelor cooperează cu instituțiile statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

       Consiliul Județean Brăila asigură cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost, prestate prin încheierea unui contract cu ASOCIAȚIA PHOENIX DOGS, cu sediul în Municipiul Brăila, str. Polonă nr. 6-8, jud. Brăila, cu adăpostul din sat Lacu Sărat, com. Chiscani, jud. Brăila, tel. 0769 675.451 (apelabil doar pentru restituirea animalului).

       Gestionarea modalității de îndeplinire a obligației menționate se va realiza prin grija persoanei responsabile desemnate, Dumitru Dragoș Alexandru, consilier superior in cadrul Compartimentului Coordonarea Activității Consiliilor Locale, Direcția Administrație Publică, Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, tel. 0239 619.700, int. 222.