Ro-NET – Construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale