Documente utilizate in procesul de evaluare

Proiectele depuse vor fi evaluate din punct de vedere al calificarii conform Matricii de calificare.

Numai proiectele care au fost Admise dupa etapa de calificare vor fi evaluate din punct de vedere tehnic conform Grilei de evaluare.