Lista avize emise de Comisia Tehnica de Amenajare Teritoriului si Urbanism