Statiunea Blasova

Statiunea Blasova

Prin Hotararea de Guvern nr. 2118/9.12.2004, s-a aprobat transmiterea suprafetei de 309,87 ha  din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si a suprafetei de 375,00 ha ce constituie Lacul Blasova aflata administrarea Administratiei Nationale  "Apele Romane',   in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila.

 Amplasata in Insula Mare a Brailei, Zona Blasova permite generarea si dezvoltarea de activitati coplementare: turism, servicii nepoluante, sport si agrement precum si integrarea in  sistemul de protectie si de monitorizare a cursului Dunarii, de la izvoare si pana la varsarea in Marea Neagra

Consiliul Judetean Braila promoveaza in circuitul national aceasta zona cu potential turistic deosebit si cu atractivitate mare pentru investitori, vizand dezvoltarea durabila a asezarilor si teritoriilor adiacente .

 Analizand conditiile  de care dispune lacul, se considera ca acesta poate fi introdus in circuitul economic si turistic al judetului Braila, cu urmatoarele destinatii:

    * piscicultura in regim natural;
    * pescuit sportiv;
    * agrement nautic;
    * vanatoare.

Terenul se va parcela  in loturi  de pana la 1000 mp, si vor fi date in concesiune, iar din redeventa obtinuta  din plata concesiunilor, Consiliul Judetean Braila va recupera cheltuielile facute cu dotarile mentionate.

    * Regulament comisie de evaluare pentru atribuirea contractelor de concesiune