Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism