Componenta Serviciului

A. Serviciul Dezvoltare Teritoriala Durabila  – 11  posturi ;
             din care :
a)   Sef Serviciu – 1 post
b)   Compartiment Amenajarea Teritoriului si Urbanism – 4 posturi ;
c)   Compartiment Protectia Mediului Natural si Construit – 2 posturi ;
d)   Compartiment Banca de Date Urbane, Gestionare Localitati , GIS-  4 posturi ;

B Compartiment Avize, Acorduri , Autorizatii Construire - Desfiintare –   6 posturi;

C. Compartiment Disciplina in Amenajarea Teritoriului si Urbanism – 3 posturi;